Ordu Tabipler Odası - Haberler
Sağlık Çalışanlarına Özel Kredi İmkanı 20.07.2025 17:00:00
Anayasa Maahkemesi Kararı 20.07.2025 17:00:00
"EKG" Elektro Kardiyografi Kursu 19 Şubat 2010 cuma günü yapılacaktır 20.07.2025 17:00:00
2010 yılı işyeri hekimliği asgari ücret listesi 20.07.2025 17:00:00
Yeni Muayene ücretleri ve katsayılar belli olmuştur. 20.07.2025 17:00:00
SS Karadeniz Sağlık Yapı Kooperatifi 20.07.2025 17:00:00
Domuz Gribi Salgını 20.07.2025 17:00:00
Sağlık Hukuku Sempozyumu 7 KASIM 2009 tarihinde yapılrdı 20.07.2025 17:00:00
7 KASIM 2009 CUMARTESİ SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU 20.07.2025 17:00:00
İlimizde göreve Başlayan Sn. Valimiz Orhan DÜZGÜN makamında ziyaret edildi 20.07.2025 17:00:00
Dr. Adnan SERT Silahlı Saldırıya Uğradı 20.07.2025 17:00:00
Her Yıl yapılması yasal zorunluluk olan mali genel kurul toplantımız 20.07.2025 17:00:00
Yönetim kurulu Sn. Seyit TORUN u ziyaret etti 20.07.2025 17:00:00
14 Mart Tıp Bayramı Basın Açıklaması 20.07.2025 17:00:00
14 Mart Tıp Bayramı 20.07.2025 17:00:00
Hekim Yetkisinde Tabip Odası Onayı Zorunlu 20.07.2025 17:00:00
Gazze Sald?r?lar?yla ?lgili Bas?n Aç?klamas? 20.07.2025 17:00:00
işyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 20.07.2025 17:00:00
Muayene ücretleri ve katsay? de?i?iklikleri 20.07.2025 17:00:00
yo?un kat?l?m?n oldu?u laboratuvar kursu yap?ld? 20.07.2025 17:00:00
Birinci Basamakta Laboratuvar Kullan?m? Kursu 20.07.2025 17:00:00
Odam?z öncülü?ünde Türk Sanat Müzi?i Korosu olu?turuldu. 20.07.2025 17:00:00
Bas?n Aç?klamas? 20.07.2025 17:00:00
Sa?l?k Kurulu?lar?n?n Ticari Reklam ve ?lanlar? hakk?nda duyuru 20.07.2025 17:00:00
2008 Y?l? Özel Sa?l?k Kurum ve Kurulu? yat?r?mlar? Hakk?nda Karar 20.07.2025 17:00:00

Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Toplam Haber Sayısı: 274