Ordu Tabipler Odası - Haberler

Muayenehanelerde pos cihaz? kullanma zorunlulu?u

Maliye Bakanl??? taraf?ndan 05,01,2008 tarihli,26747 say?l? resmi gazete'de yay?nlanan 379 s?ra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli? ile, serbest meslek icra eden hekimlerin muayenehanelerinde, tebli?de belirtilen teknik özelliklere sahip POS cihaz? bul

Bu haber 20.07.2025 17:00:00 tarihinde eklenmiştir. Toplam 1148 kere okunmuştur