Ordu Tabipler Odası - Haberler

ordu tabipler odas?n?n secimli genel kurul toplant?s? yap?ld?

4 May?s 2008 tarihinde tabip odam?z?n seçimleri meslekta?lar?m?z?n yo?un ilgisiyle gerçekle?tirilmi?tir. Tüm meslekta?lar?m?za ?ahs?m ve yönetim kurulum ad?na ?ükranlar?m? sunar?m.De?erli meslekta?lar?m; tüm ö?rendiklerimizle, tecrübelerimizle, sönmeyen u

Bu haber 20.07.2025 17:00:00 tarihinde eklenmiştir. Toplam 1157 kere okunmuştur