Ordu Tabipler Odası - Haberler

Ayakta Te?his ve Tedavi yap?lan Özel Sa?l?k Kurulu?lar? ile ilgili uygulamalar

Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan Ayakta Te?his ve Tedavi yap?lan Özel Sa?l?k kurulu?lar? ile ilgili uygulamalar, Özel Hastaneler ile ilgili uygulamalar hakk?nda genelgeneler yay?mlanm??t?r.

AYAKTA TE?H?S VE TEDAV? YAPILAN ÖZE

Bu haber 20.07.2025 17:00:00 tarihinde eklenmiştir. Toplam 1086 kere okunmuştur