Ordu Tabipler Odası - Onur Kurulu

DR. ÖMER AYAŞLI

DR. SEYHAN CANBULUT

DR. NEŞİDE TANRIVERDİ

DR. ALİ MEYDEN

DR. ORAL ARAALAN